د. خانگلدی اونق: (فارسچا – توٚرکمنچه) معضّلی با اشکال "ائـ /ы - y/" و "ه-اِ/ائـ/" در روش نوشتاری حروف توٚرکی – توٚرکمنی؛ (کالبد شناسی) چاکنای، دهانه‌ی حنجره، گلوتز؛ Glottis، Vacknay: Vake: - واکه، مصوت، حرف صدادار (در انگلیسی): a و e و i و o و u و گاهی  y... الیپ بی گلیشیگینده ایلکینجی گؤزاؤنگوٚنه…

نظرات اخیر

B

Bugda01

... 1

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.