کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 harika 10682 10667 (99%) 1894 14946 13946 (93%) 410015.00
2 Kölgə 2962 2962 (100%) 13334 74608 60061 (80%) 364185.00
3 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48683 35235 (72%) 293228.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 51274 31496 (61%) 265782.00
5 Uzun 4581 4581 (100%) 3492 26815 17291 (64%) 251003.00
6 qarabuta 1897 1897 (100%) 4155 51046 35558 (69%) 235410.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28506 16341 (57%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24382 16052 (65%) 116696.00
9 atabeig 1923 1923 (100%) 1582 13582 8394 (61%) 116187.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1265 1265 (100%) 503 15393 10311 (66%) 97105.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24758 1921 (7%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 323 323 (100%) 1336 15558 9484 (60%) 59578.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 eldar 63 63 (100%) 280 54856 17674 (32%) 51395.00
20 atilatabrizli1 1332 1332 (100%) 492 1606 1432 (89%) 50745.00
21 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
22 arko 36 36 (100%) 154 10557 4534 (42%) 48618.00
23 balaca 89 89 (100%) 207 52366 17525 (33%) 48242.00
24 sırdaş 373 373 (100%) 691 10462 6383 (61%) 47793.00
25 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6878 3985 (57%) 47142.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.