کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 Kölgə 2941 2941 (100%) 13141 72029 57894 (80%) 354952.00
2 harika 8688 8688 (100%) 1794 12723 11774 (92%) 335562.00
3 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48429 34988 (72%) 293228.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 50477 30705 (60%) 265782.00
5 Uzun 4566 4566 (100%) 3384 26272 17054 (64%) 248671.00
6 qarabuta 1897 1897 (100%) 4153 50142 34914 (69%) 234104.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28392 16230 (57%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24382 16052 (65%) 116696.00
9 atabeig 1891 1891 (100%) 1575 13339 8193 (61%) 114604.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1265 1265 (100%) 503 15252 10170 (66%) 97105.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24450 1613 (6%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 323 323 (100%) 1336 15334 9262 (60%) 59578.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 atilatabrizli1 1332 1332 (100%) 492 1606 1432 (89%) 50745.00
20 eldar 63 63 (100%) 280 52588 16594 (31%) 50707.00
21 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
22 sırdaş 373 373 (100%) 691 10462 6383 (61%) 47793.00
23 balaca 89 89 (100%) 207 50108 16480 (32%) 47544.00
24 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6878 3985 (57%) 47142.00
25 arko 36 36 (100%) 147 9393 3925 (41%) 45362.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.