کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 Kölgə 2934 2934 (100%) 13078 71232 57224 (80%) 352098.00
2 harika 8101 8092 (99%) 1760 12060 11115 (92%) 313287.00
3 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48328 34887 (72%) 293228.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 50210 30438 (60%) 265782.00
5 Uzun 4565 4565 (100%) 3352 26054 16979 (65%) 247851.00
6 qarabuta 1897 1897 (100%) 4151 49696 34666 (69%) 232990.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28351 16188 (57%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24382 16052 (65%) 116696.00
9 atabeig 1890 1890 (100%) 1574 13326 8180 (61%) 114563.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1264 1264 (100%) 503 15173 10091 (66%) 97067.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24384 1546 (6%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 322 322 (100%) 1336 15306 9259 (60%) 59433.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 atilatabrizli1 1332 1332 (100%) 492 1606 1432 (89%) 50745.00
20 eldar 63 63 (100%) 280 51876 16280 (31%) 50419.00
21 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
22 sırdaş 373 373 (100%) 691 10462 6383 (61%) 47793.00
23 balaca 89 89 (100%) 207 49392 16131 (32%) 47244.00
24 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6876 3981 (57%) 47142.00
25 Alp 57 57 (100%) 99 50098 15482 (30%) 44331.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.