کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 Kölgə 2920 2920 (100%) 12911 69075 55527 (80%) 344506.00
2 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48196 34756 (72%) 293216.00
3 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 49709 29937 (60%) 265782.00
4 harika 6471 6464 (99%) 1504 10176 9277 (91%) 251822.00
5 Uzun 4564 4564 (100%) 3329 25756 16928 (65%) 246682.00
6 qarabuta 1896 1896 (100%) 4143 48556 34174 (70%) 229610.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28244 16082 (56%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24381 16051 (65%) 116696.00
9 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
10 atabeig 1849 1849 (100%) 1530 12974 7974 (61%) 111864.00
11 gələcək 1262 1262 (100%) 503 15129 10047 (66%) 96993.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24118 1281 (5%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 322 322 (100%) 1336 15306 9259 (60%) 59433.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 atilatabrizli1 1332 1331 (99%) 492 1606 1431 (89%) 50720.00
20 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
21 eldar 63 63 (100%) 280 50000 15520 (31%) 49669.00
22 sırdaş 373 373 (100%) 691 10460 6379 (60%) 47793.00
23 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6780 3887 (57%) 47142.00
24 balaca 89 89 (100%) 207 47524 15362 (32%) 46478.00
25 Varam 294 294 (100%) 1895 10013 6212 (62%) 43837.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.