کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 Kölgə 2921 2921 (100%) 12958 69796 56097 (80%) 346978.00
2 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48281 34841 (72%) 293216.00
3 harika 7073 7056 (99%) 1574 10854 9932 (91%) 274210.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 49859 30086 (60%) 265782.00
5 Uzun 4564 4564 (100%) 3329 25761 16934 (65%) 246682.00
6 qarabuta 1896 1896 (100%) 4146 49094 34437 (70%) 231101.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28289 16126 (57%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24381 16051 (65%) 116696.00
9 atabeig 1858 1858 (100%) 1558 13134 8093 (61%) 112739.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1262 1262 (100%) 503 15129 10047 (66%) 96993.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24194 1350 (5%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 322 322 (100%) 1336 15306 9259 (60%) 59433.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 atilatabrizli1 1332 1332 (100%) 492 1606 1432 (89%) 50745.00
20 eldar 63 63 (100%) 280 50663 15771 (31%) 49849.00
21 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
22 sırdaş 373 373 (100%) 691 10462 6382 (61%) 47793.00
23 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6785 3892 (57%) 47142.00
24 balaca 89 89 (100%) 207 48182 15630 (32%) 46658.00
25 Varam 294 294 (100%) 1895 10013 6212 (62%) 43837.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.