کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 Kölgə 2908 2908 (100%) 12830 68228 54891 (80%) 341153.00
2 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48125 34684 (72%) 293216.00
3 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 49444 29672 (60%) 265782.00
4 Uzun 4563 4563 (100%) 3318 25618 16904 (65%) 246124.00
5 harika 5880 5879 (99%) 1371 9419 8538 (90%) 229303.00
6 qarabuta 1894 1894 (100%) 4138 47921 33929 (70%) 227549.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28220 16058 (56%) 127370.00
8 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24381 16051 (65%) 116696.00
9 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
10 atabeig 1841 1841 (100%) 1519 12926 7936 (61%) 111448.00
11 gələcək 1262 1262 (100%) 503 15129 10047 (66%) 96993.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24101 1264 (5%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14358 2127 (14%) 61886.00
17 kişi 321 321 (100%) 1333 15199 9189 (60%) 59212.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 atilatabrizli1 1313 1313 (100%) 490 1584 1410 (89%) 50022.00
20 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
21 eldar 63 63 (100%) 280 49242 15218 (30%) 49359.00
22 sırdaş 373 373 (100%) 691 10351 6272 (60%) 47793.00
23 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6775 3882 (57%) 47142.00
24 balaca 89 89 (100%) 207 46761 15026 (32%) 46180.00
25 Varam 294 294 (100%) 1895 10013 6212 (62%) 43837.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.