کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 harika 11926 11926 (100%) 2005 16455 15449 (93%) 457419.00
2 Kölgə 2986 2986 (100%) 13496 76372 61515 (80%) 371074.00
3 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12483 48986 35545 (72%) 293228.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 397 51502 31731 (61%) 265782.00
5 Uzun 4621 4621 (100%) 3650 27521 17780 (64%) 255070.00
6 qarabuta 1899 1899 (100%) 4158 51769 36127 (69%) 236291.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1884 28601 16439 (57%) 127370.00
8 atabeig 1970 1970 (100%) 1600 13812 8576 (62%) 118764.00
9 solmaram 1983 1983 (100%) 95 24382 16052 (65%) 116696.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2823 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1265 1265 (100%) 503 15395 10313 (66%) 97105.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1490 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 3005 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24874 2037 (8%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 67 14359 2128 (14%) 61886.00
17 kişi 323 323 (100%) 1336 15563 9490 (60%) 59578.00
18 igid 779 779 (100%) 1146 8742 5926 (67%) 53405.00
19 arko 36 36 (100%) 155 11603 4912 (42%) 52576.00
20 atilatabrizli1 1350 1350 (100%) 495 1841 1499 (81%) 52319.00
21 eldar 63 63 (100%) 280 56357 18258 (32%) 51965.00
22 Tomris 601 601 (100%) 534 7734 3328 (43%) 49723.00
23 balaca 89 89 (100%) 207 53876 18168 (33%) 48854.00
24 sırdaş 373 373 (100%) 691 10462 6383 (61%) 47793.00
25 gunxanbatili 458 458 (100%) 1863 6966 4073 (58%) 47142.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.