کاربران فعال
رتبه کاربر لینکها داغ شده نظرات مجموع رای ها رای های داغ شده کارما
1 harika 12158 12158 (100%) 1878 16729 15703 (93%) 466198.00
2 Kölgə 3002 3002 (100%) 12780 76793 61865 (80%) 372963.00
3 Yılmaz 3261 3261 (100%) 12164 49031 35590 (72%) 293228.00
4 Eldaş 3824 3824 (100%) 358 51520 31749 (61%) 265782.00
5 Uzun 4626 4626 (100%) 3506 27677 17864 (64%) 255704.00
6 qarabuta 1901 1901 (100%) 3737 52064 36244 (69%) 237348.00
7 Port 1087 1087 (100%) 1756 28603 16441 (57%) 127370.00
8 atabeig 1979 1979 (100%) 1490 13861 8609 (62%) 119286.00
9 solmaram 1983 1983 (100%) 91 24382 16052 (65%) 116696.00
10 Turkaz 1161 1161 (100%) 2815 17856 12970 (72%) 112613.00
11 gələcək 1265 1265 (100%) 465 15395 10313 (66%) 97105.00
12 Keloğlan 241 241 (100%) 36 16254 6026 (37%) 93853.00
13 ormanyasa 819 819 (100%) 1484 14754 9895 (67%) 88914.00
14 elyar 815 815 (100%) 2994 13015 7479 (57%) 87643.00
15 CHANQIZ 0 0 (-) 168 24912 2075 (8%) 66906.00
16 aydinaz 262 262 (100%) 66 14359 2128 (14%) 61886.00
17 kişi 323 323 (100%) 1289 15563 9490 (60%) 59578.00
18 arko 36 36 (100%) 125 11847 4995 (42%) 53752.00
19 igid 779 779 (100%) 1102 8742 5926 (67%) 53405.00
20 atilatabrizli1 1350 1350 (100%) 425 1841 1499 (81%) 52319.00
21 eldar 63 63 (100%) 270 56675 18382 (32%) 52275.00
22 Tomris 601 601 (100%) 500 7734 3328 (43%) 49723.00
23 balaca 89 89 (100%) 206 54188 18272 (33%) 49322.00
24 sırdaş 373 373 (100%) 617 10462 6383 (61%) 47793.00
25 gunxanbatili 458 458 (100%) 1736 6973 4080 (58%) 47142.00

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.