هر یوزر بسته به میزان فعالیتش در یکی از گروه​های طلایی، نقره​ای، برنزی و بلوکه قرار می​گیرد.

طلایی: یوزرهای این گروه حداکثر بیست لینک در روز می توانند ارسال نمایند و محدودیتی در تعداد کامنت ندارند. میزان رای منفی یوزرها دیگر به کامنتهای این یوزرها در فعالیتشان تاثیری ندارد. برای رسیدن به این سطح از یوزری، امتیاز بسیار بالایی نیاز میباشد. این حداقل امتیاز خود متغیر بوده و بستگی به متوسط بالاترین امتیازات دارد.

نقره​ای: یوزرهای این گروه حداکثر ده لینک در روز می توانند ارسال نمایند و محدودیتی در تعداد کامنت ندارند. اگر تعداد رای منفی یوزرهای دیگر به کامنتهای این یوزرها در هفت روز اخیر بیشتر از هشت رأی باشد، یوزر از این گروه به گروه پایینتر یعنی برنز تنزل مرتبه خواهند پیدا کرد. همچنین، یوزرهای این گروه باید حداقل ده کامنت در هفت روز بنویسند. مشابه با گروه طلایی، حداقل امتیاز مورد نیاز برای این گروه نیز بستگی به متوسط بالاترین امتیازات دارد.

برنزی: تعداد کامنت این اعضا در طی بیست و چهار ساعت محدود است. سقف تعداد کامنت بین 6 تا 12 متغیر بوده و به میزان رای های منفی سایر کاربران به نظرات کاربر بستگی دارد. اگر تعداد رای های منفی صفر بود، حداکثر تعداد کامنت ارسالی در یک روز 12 کامنت میگردد. یوزرهای جدیدالورود در این دسته قرار می​گیرند. حداکثر تعداد لینک ارسالی بستگی به میزان فعالیت یوزر دارد.

1) اگر تعداد رای مثبت کامنتهای یوزر بیشتر از 5، تعداد رای های منفی صفر و در هفت روز اخیر یوزر حداقل 6 کامنت نوشته باشد، یوزر قادر به ارسال یک لینک در روز خواهد بود.

2) اگر تعداد رای مثبت کامنتهای یوزر بیشتر از دو برابر تعداد رای های منفی باشد و در هفت روز اخیر یوزر حداقل 6 کامنت نوشته باشد و فاصله زمانی بین دو کامنت متوالی بیشتر از دو روز نباشد، یوزر قادر به ارسال دو لینک در روز خواهد بود.

3) اگر تعداد رای مثبت کامنتهای یوزر بیشتر از سه برابر تعداد رای های منفی باشد و در هفت روز اخیر یوزر حداقل 12 کامنت نوشته باشد و فاصله زمانی بین دو کامنت متوالی بیشتر از یک روز نباشد، یوزر قادر به ارسال سه لینک در روز خواهد بود.

4) در صورتی که فعالیت یوزر کمتر از موارد بالا باشد، یوزر حق ارسال لینک ندارد.

با نوشتن کامنت، امتیاز این یوزرها افزایش پیدا کرده، میتوانند به گروههای بالاتر ارتقاء یابند. برای جلوگیری از اسپمرها، حداقل فاصله بین دو کامنت نیز به 3 دقیقه محدود شده است. این زمان با هر رای منفی به کامنتهای کاربر از طرف کاربران سطح طلایی و نقره ای افزایش و با هر رای مثبت کاهش می یابد.

بلوکه: این دسته شامل یوزرهایی هست که امتیاز پایین داشته و کامنتهایشان توسط یوزرهای رده های بالاتر بیشتر از 6 رأی منفی در هفت روز اخیر گرفته اند. این یوزرها باید در نوشتن کامنت دقت نموده و تا سپری شدن مدت زمان لازم برای از بین رفتن رأی منفی کامنتهایشان صبر نمایند. هر زمان که تعداد رأی منفی کامنتهای هفت روز اخیرشان کمتر از 6 گردید، به رده برنز ارتقاء پیدا خواهند نمود.

با توجه به این سیاست گروه بندی می‌توان دید که جهت مقابله با اسپمرها، یوزرها باید به کامنتهای آن‌ها امتیاز منفی داده و بدین وسیله رتبه آن‌ها را به بلوکه تنزل دهند.

برای اطلاع بیشتر در مورد گروهها و همچنین گروه تان به جدول سطوح کاربری در صفحه پروفایل خود مراجعه نمایید.

این سیاستها آزمایشی هستند و در جهت تسهیل فعالیت کاربران و محدود سازی فعالیت اسپمرها تغییر خواهند یافت.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.