در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دو تا خط قرمز کشیده شده توسط ارکان اصلی نظام حکمفرما میباشد که هیچ یک از کاندیداها های عبور داده شده از فیلتر نظام فارسی فقاهتی حتی جرات نزدیک شدن به آن را تا این لحظه کارزار انتخاباتی نداشتن اند که آن عبارت است از الف :عدم ورود به حوزه فعالیت های نظامی و برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ب:عدم ورود به مسائل ملت های غیر فارس خصوصا ملت تورک و عرب میباشد. از خصوصیات دیگر این انتخابات فارس بودن تمام شش کاندیدای موجود میباشد واین به این معنا است که نظام حتی به کاندیدا های کاملا خودباخته و هضم در سیستم فارسی فقاهتی غیر فارس هم اعتماد ندارد و خواهان انحصار صد در صد قدرت در دست اتنیک فارسی زبان میباشد.
در ارتباط با دیگر وعده و وعید های کاندیدا ها در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باید کفت اینها هم شعار ها و تاکتیک های انتخاباتی بیش نیست و توان تغییر در وضعیت کنونی را ندارند مخصوصا اگر به جایگاه حقوقی و سیاسی رییس جمهور در ساختار سیاسی ایران توجه داشته باشید که از کمترین امکان ایجاد تغییرات برخوردار هم نمی باشد. لذا من به عنوان عضوی از ملت تورک آذربایجان جنوبی با جمعیت بیش از سی و پنج میلیونی خواستار بایکوت و تحریم این به اصطلاح انتخابات هستم تا بهانه فریب داخلی و بین‌المللی برای تداوم وضعیت موجود از دست رژیم ایران گرفته شود.
2- رژیم آگاهی کامل دارد که رشد شعور و آگاهی ملی ملل غیر فارس به نقط غیر قابل کنترل خود میرسد و مطرح شدن مطالبات ملی در ایام کارزار انتخاباتی آن هم از زبان و قلم صاحبان قدرت ضمن تشدید هندسی این مطالبات باعث جریان امور از حالت متعارف و شناخته شده رژیم میشود. لذا فعلا چاره ای جز سانسور و نادیده گرفتن تصنعی مسائل ملی پیش روی خود نمیبند تا پس از عبور از این گردنه به سرکوب نظامی و پلیسی با شدت بیشتر روی بیاورد. این ضعف رژیم به خوبی در تشر علی خامنه‌ای مبنی بر عدم ورود به مسائل ملتهای غیر فارس به خوبی عیان میشود. چون رژیم در انتخابات قبلی که از مسائل ملی صرفا برای فریب وکسب مشروعیت استفاده می نمود متوجه رو شدن دروغ و نیرنگ خود شده لذا در دوره میخواهد چنین وانمود کند که شمشیر را از بسته و مطالبات ملی را با سیلی و توپ و موشک جواب خواهد داد. این در حالی است که این مسئله فقط ظعف رژیم را بیشتر نمایان میکند و به قول ضرب المثل تورکی ترس هیچ فایده‌ای برای اجل ندارد.
3-پیام من به ملتهای شریف تورک، عرب، بلوچ ،کورد و. ..به صورت واضح بایکوت این انتخابات کذایی و عدم شرکت در این خیمه شب بازی فارسی فقاهتی است. اگر رژیم با اجازه به صرفا مردان فارس دراین بازی به بیش از سه چهارم هشتاد میلیون دهن کجی کرده شما هم با عدم رفتن به پای صندوق های تحقیرآمیز رژیم، رژیم را تحقیر کنید.
4 -در صورت بروز هر نو رویا رویی خارجی با رژیم کیست که نداند بدون حضور و حمایت ملت های غیر فارس این رژیم امکان زندگی یک ماهه هم ندارد. کیست که نداند بدون آزربایجان، احواز و..ارتش و سپاهی نمی ماند که از رژیم هم دفاع کند.
ولی آمریکا هم باید در نظر داشته باشد تداوم مدل حضور نظامی و سیاسی اش در خاورمیانه میانه خصوصا در عراق و سوریه باعث ظهور بعضی جریانات انحرافی ضد تورک جهت کشور سازی های خلاف ماهیت طبیعی و انسانی شده است باعث احتیاط ملتهای غیر فارس خصوصا ملت تورک آزربایچان میشود و این در جهت ادامه حیات نامشروع رژیم ایران تمام میشود.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.