خبر مرگ رفسنجانی یکی از قاتلان ملت تورک گرچه بازیگران دولت مرکزی را به این فکر فرا خوانده که جا بجایی قدرت را به نفع ملت فارس رقم بزنند و در این چالش احتمال داده میشود حکومت فارس سعی خواهد داشت با نام اصلاح‌طلبان مرکزیت را در سر لوحه کار خود قرار دهند، دست به تشنج وشقه کردن حرکت ملی بزند و به نوعی مسئله بروز را مسله حرکت ملی آزربایجان قلمداد نماید.
باید اذهان داریم در طول تاریخ در چنین شرایطی با وجود خلع در حاکمیت فارس سران آزربایجان جنوبی توانستند به رهبری سیدجعفر پیشه وری حکومت ملی آزربایجان را تشکیل دهند حال جای سوال است آیا حرکت ملی آزربایجان حاضر هست زمین بازی را عوض کند و ازاین بستر به نفع حرکت ملی و ملت تورک در آزربایجان جنوبی استفاده نماید به دیگر بیان آیا حر کت ملی حاضر هست مبارزه بقا پیش گیرد و برای رهایی از یوغ حکومت فارس برای خود فاز جدیدی باز نماید این در حالی هست که فعلا در حکومت فارس خلع قدرت ایجاد شده است لذا هوشیاری وظیفه ملی ماست انتظار داریم تمامی تئورسین های حرکت ملی و مبارزین در این راستا فعال بوده و نظر وفکر خود را ارائه نمایند

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.