تناقض عجيبى در درونم در جريان است، من هم مانند وطنم در تناقض زندگى مى كنم. گاه شادم و گاهى غمگين، گاهى بمانند قلعه بابك سرافرازم و گاهى بمانند قافلان درد و افسردگى ناشى از تجاوز و بى احترامى را تحمل مى كنم. گاهى بمانند ساوالان آتشفشان مى شوم و آتش تنفس مى كنم و گاهى بمانند درياچه اورميه نظاره گر خاموش خشكى خويش ام.
هامى آزاده ائلين شاعيرى وار،
من اسير ائللرين آه شاعيرى ام.
گاهى فكر مى كنم مانند وطنم هستم، مانند او توامان احساس خوشبختى و بدبختى مى كنم. يكبار با خودم فكر مى كردم زندگى ام شبيه "بيست و يك آذر" است. كوچكتر كه بودم هميشه تاسف مى خوردم كه چرا اِشغالگران طورى برنامه ريزى كردند كه شكست فرقه دموكرات همزمان با روز اعلان پيروزى اش باشد؟ نفرت ام از اِشغالگران فزونى مى يافت وقتى فكر مى كردم آنها حتى يك روز شادى و مانند انسان با غرور زيستن را از من و ميليونها انسان اشغال شده مانند من دريغ كرده اند. هر چه باشد تنها ٢١ آذر است كه من مى توانم احساس آدم بودن بكنم، اما كمى كه بزرگ شدم ياد گرفتم در مواجه با سختى ها مانند وطنم باشم، او را هر زمان در خويش احساس بكنم، من هم مانند وطنم هستم و و مانند او خوشى و بدبختى را توامان با هم حمل مى كنم.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.