عبادی رئیس جمهور عراق می‌گوید که با ایده ایجاد دولت کردستان مخالف نیست اما این موضوع در حال حاضر مغایر با منافع ماست.
به گزارش آرازنیوز به نقل از تایم تورک، حیدرالعبادی رئیس جمهور عراق گفته که با ایده ایجاد دولت مستقل کردستان مخالف نیست اما در این برهه چنین اقدامی مغایر با منافع ماست.
وی گفت: «این حق طبیعی کردهاست که بخواهند دولت مستقل خودشان را ایجاد کنند.» وی در ادامه اضافه کرد: « با این حال چنین اقدامی در این برهه با منافع ما مغایر است.»
عبادی که در نشست مطبوعاتی هفتگی که در کاخ نخست وزیری برگزار می شد اعلام کرد که با آرزوی شهروندان کرد مبنی بر ایجاد دولت مستقل مخالف نیست اما در این زمان چنین اقدامی توسط اقلیم خودمختار کردستان عراق مغایر با منافع عراق می باشد.
وی در این نشست مطبوعاتی گفت: « آرزوی ایجاد دولت مستقل توسط برادران کرد را حق طبیعی آن هاست، هیچ مخافتی با آن ندارم. هیچ کس چنین حقی ندارد که مانع از به حقیقت پیوستن این آرزو شود. اما در این برهه از زمان که مبارزه با داعش در جریان است و با این اوضاع و احوال ناپایدار منطقه برگزاری رفراندوم را اقدام مناسبی ارزیابی نمی کنم.
عبادی در ادامه گفت: «برخی از کشورهای همسایه، یک دولت مستقل کرد را در منطقه مغایر با امنیت ملی خود می بینند. باید واقع بین بود، منطقه با بحران روبرو خواهد شد. برخی هم می گویند که رفراندوم را برگزار خواهیم کرد ولی روند استقلال را کند می کنیم. اگر چنین چیزی قرار است انجام دهید چگونه به شهروندان خود این را توضیح خواهید داد؟»

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.