سکته قلبی ("تیر غیب") هنگامی هاشمی رفسنجانی را غافلگیر کرد که وجود او در حکومت اسلامی برای مافیای سیدعلی خامنه ای غیر قابل تحمل شده بود.
ساعاتی پیش رسانه های حکومت اسلامی از مرگ فیزیکی علی اکبر هاشمی رفسنجانی خبر دادند. پس از روح الله خمینی، هاشمی رفسنجانی دومین اتوریته حکومت اسلامی بود که دوش بدوش سیدعلی خامنه ای در مسیر سرکوب و قتل عام آئینی، سیاسی، فرهنگی و فیزیکی ایرانیان انجام وظیفه کرد. استقرار حکومت اسلامی در ایران را باید مدیون شقاوت، بیرحمی و کینه توزی تاریخی- آئینی اسلامگرایان به ایران دانست که هاشمی رفسنجانی یکی از موثرترین تجاوزگران بوده است.
پس از اینکه خمینی سکان کشتی مردگان سیاسی – فرهنگی حکومت اسلامی را به خامنه ای سپرد، مافیای خامنه ای او (رفسنجانی) را در میان منگنه گذاشتند و امکان هر گونه مانور سیاسی را از او گرفتند. رفسنجانی و حکومت اسلامی، مردگانی سیاسی، فرهنگی و تاریخی بودند که روی دست اقشار عقب مانده سیاسی – اجتماعی و نیروهای خارجی بقدرت رسیدند و پس از سلطه بی چون چرای سیدعلی بر دستگاه دولتی نظام، هاشمی رفسنجانی برای دومین بار از لحاظ سیاسی بخاک سپرده شد.
هاشمی رفسنجانی در ناآراميهاي سال 1388 مرگ را جلو چشمان خود دید و عمامه را بسمت اصلاحات و نجات اسلام و اسلامگرایان و درازتر کردن عمر نظام چرخاند. او که خود را پدر اصلاحات در منجلاب حکومت اسلامی می دانست، نتوانست میان ملت رویگردان از اسلام و اسلامگرایان و شرکای حکومتی، نقش میانجی بازی کند.
سکته قلبی ("تیر غیب") هنگامی هاشمی رفسنجانی را غافلگیر کرد که وجود او در حکومت اسلامی برای مافیای سیدعلی خامنه ای غیر قابل تحمل شده بود.
به نظر میرسد که با مرگ هاشمی رفسنجانی، بالماسکه ی "اصلاحات" در نظام نکبت بار اسلامی هم ظرفیت های فریبکارانه خود را کاملن از دست دهد و دیگر فرصت و شانس بانحراف کشاندن پیکار ملت ایران جهت گذر از حکومت اسلامی را نداشته باشند.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.