این تصویر پرده از خصومت همه جانبه ایران با نام آزربایجان بر می دارد.
حکومت نژادپرست ایران در طول ۹۰ سال اخیر با استفاده از تبلیغات همه جانبه سعی در بایکوت نام کشور آزربایجان دارد.
در میان کشورهای استقلال یافته در منطقه قفقاز از شوروی سابق ارمنستان و کشور گرجستان با نام کشور خود در آژانس های مسافرتی و در مکان های عمومی دولتی نوشته میشود اما بجای کشور آزربایجان فقط باکو نوشته میشود.
آزربایجان نام جغرافیایی موطن تورک ها میباشد که گستره جغرافیایی از همدان تا دربند را شامل میشود بخش شمالی رود آراز این جغرافیا امروزه با نام کشور مستقل و ثروتمند آزربایجان شناخته میشود بخش جنوبی این جغرافیا تحت تصرف حکومت فارس قرار دارد.

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.