‫نظریه پرداز و رهبر پان ایرانیست :پارس کنید عیرانیان‬‎
ایدولوژی نود ساله شونیستی فارس با هویت جعلی #ایرانی و تاریخ ساختگی آریایی به سیم آخر توهم زده و هیچ منطق علمی و تاریخی برای مشروعیت بخشیدن به اشغالگری خود و ...

نظرات اخیر

لینکهای جنجالی اخیر

نظرات داغ اخیر

آخرین نظرات کاربران

قیرمیز چیست؟
قیرمیز (قازان سابق) از طرف تعدادی از کاربران اینترنت علاقمند به اشتراک لینک ايجاد گرديده و انگيزه ايجاد آن پاسخ گويى به نياز جامعه براى دسترسى به اطلاعات آزاد و متنوع از منابع گوناگون به همراه ارتقاى فرهنگ گفتگو و تحمل نظرات ديگران است.